Sredstva za zaštitu bilja


Akaricidi

Akaricidi

Nesistemični akaricid. Deluje kontaktno na jaja, larve i nimfe.Nissorun 10 EC se koristi za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadimajabuke, breskve i vinove loze u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5ml u 10 l vode), tretiranjem zimskihjaja do momenta piljenja larvi iz zimskih jaja ili letnjih jaja do momentakada se na jednom listu nalazi najviše2-3 pokretna stadijuma crvenog...

Fungicidi

Fungicidi

Sistemicni fungicid širokog spektra delovanja za primenu u vocarstvu , vinovoj lozi i pšenici. Proizvodjač: Galenika Fitofarmacija

Insekticidi

Insekticidi

Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetocina u vocarstvu, povrtarstvu i cvecarstvu. Proizvodjač: Galenika Fitofarmacija a.d

Herbicidi

Herbicidi

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, suncokretu, soji i krompiru Proizvodjač: Galenika Fitofarmacija a.d.