Štrik za veš i kanapi


PP. konopac

PP. konopac

Precnik fi 12mm

PP. vezivo T800

PP. vezivo T800

Kanap kudeljni tanji/deblji

Kanap kudeljni tanji/deblji

Sajla plastificirana

Sajla plastificirana

Precnik fi 6

Plastificirana sajla za veš raznih dužina

Plastificirana sajla za veš raznih dužina

10m, 15m, 20m

Konopac za veš raznih dužina

Konopac za veš raznih dužina