Oprema za loženje


Briketi za ogrev

Briketi za ogrev

Briketi za ogrev u odnosu na druga čvrsta goriva imaju nekoliko prednosti: • briketi za ogrev od piljevine su ekološki proizvod napravljen od blljnlh otpada • briketi se koriste u svim vrstama peći • briketi za ogrev imaju kaloričnu moć kao bilo koja vrsta uglja • briketi za ogrev zamenjuju čvrst ogrev jednak količini od 3-4 metra drva • zagađenje vazduha upotrebom briketa za...

Četka za čunak

Četka za čunak

Četka za kotao

Četka za kotao

Četka za dimnjak 3m

Četka za dimnjak 3m

Četka za dimnjak 7m

Četka za dimnjak 7m

Četka za dimnjak 10m

Četka za dimnjak 10m

Lopatica za pepeo

Lopatica za pepeo

Lopatica za ugalj

Lopatica za ugalj

Lopatica mala metalna

Lopatica mala metalna